Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 28

Тобто, повний коефіцієнт корисної дії насоса дорівнює добутку гідравлічного, об¢ємного та механічного К.К.Д.

Коефіцієнти корисної дії крупних насосів, які серійно виробляються промисловістю, доходять до 0,9 - 0,95, а у невеликих - до 0,6 - 0,75.

1.3.15. Теоретичні характеристики відцентрового насоса.

Головна характеристична крива насоса це графік, який виражає залежність напору насоса від подачі           Н = ¦(Q) при постійному числі обертів робочого колеса.

Для побудови теоретичної характеристики Q-Н скористаємося   головним   рівнянням   відцентрового   насоса       Нтеор.¥ = u2V2u /g .

Теоретична подача насоса з урахуванням стиснення потоку лопатками робочого колеса дорівнює  Qтеор =y2pD2b2V2r .

Із паралелограма швидкостей, побудованного на виході із робочого колеса, витікає:

V2u = u2 - V2r ctgb2 ,

але   , 

тоді  .

Підставивши цей вираз у головне рівняння відцентрового насоса, отримаємо:

 .

Для конкретного насоса при постійній швидкості обертання робочого колеса величини u2 , b2 , D2 , y2 , ctgb2є постійними. Позначивши постійні коефіцієнти буквами А  і Б

    ,

отримаємо: Нтеор.¥  = А - Б Qтеор .

Малюнок.11