Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 29

Таким чином, залежність  Нтеор.¥від  Qтеор виражається рівнянням першого ступеню, яке графічно в координатах Q-Н зображається прямою лінією. Нахил цієї прямої залежить від величини кутового коефіцієнта Б ,

який, в свою чергу, залежить від величини кута b2 .

·  При b2< 90°, ctgb2 > 0  і  Б > 0 . Отже в цьому випадку із збільшенням  Qтеор  величина Нтеор.¥буде зменшуватися.  При Qтеор = 0; Нтеор.¥ = А , а  при       Нтеор.¥ = 0;   Qтеор = А/Б .

·  При  b2 = 0, ctgb2 = 0  і  Б = 0 . Отже в цьому випадку графік залежності Нтеор.¥від  Qтеор буде мати вид прямої лінії, паралельної осі  Q .

·  При  b2 > 0 , ctgb2 < 0  і  Б < 0 . При цьому величина Нтеор.¥буде збільшуватися із збільшенням подачі Qтеор .   При    Qтеор = 0; Нтеор.¥ = А .

Уже говорилося, що головне рівняння відцентрового насоса отримано для ідеальних умов. Тому для переходу до дійсних характеристик насоса слід внести поправки на кінечну кількість лопаток і урахувати втрати напору в насосі.

При кінечній кількості лопаток теоретичний напір насоса зменшується і дорівнює  Нтеор = K Нтеор.¥ . У відповідності з цим, зменшиться і відрізок, який пряма теоретичного напору (пряма а) відсіче на осі Н. Він стане дорівнювати  KА. Відрізок, який ця пряма відсікає на осі Q, залишиться попереднім, так як у формулі для  Qтеор ми уже урахували вплив кінечної кількості лопаток ( коефіцієнт  y2).

Втрати напору в насосі можуть бути двоякого роду: