Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 101

З метою запобігання перегріву води в водяному кільці до вакуумнасоса підводять свіжу воду, яка безперервно циркулює. Витрата циркуляційної води складає 0,2 - 0,5 м3/годину в залежності від потужності вакуумнасоса.

Водокільцеві насоси можуть використовуватися як вакуумнасоси і як компресори або повітродувки. В першому випадку вони позначаються ВВН - водокільцевий вакуумний насос, а в другому - буквами ВК - водокільцевий компресор. Вони відрізняються, в основному, тільки комплектом поставки. З вакуумнасосами поставляються водо-відокремлювачі, які призначені для відокремлення води, що засмоктується разом з повітрям. Компресори такого водовідокремлювача не мають.

Промисловість випускає водокільцеві вакуумнасоси марок  ВВН-0,75; ВВН-1,5; ВВН-3; ВВН-6; ВВН-12; ВВН-25 і ВВН-50 . Їх подача відповідно від 0,75  до  50 м3/хвилину. Номінальна подача (відкачка) повітря вакуумнасосом відповідає вакууму 6 метрів водяного стовпа. Подача цих насосів дуже залежить від величини вакууму (особливо в зоні великих розріджень). Це слід ураховувати, якщо величина вакууму перевищує 6 метрів.

1.9. Насоси, які використовують при будівництві.

Для транспортування різних рідин та гідросумішей при виконанні будівельних робіт часто застосовуються різні насоси.

При гідромоніторній розробці грунту та при намиві насипів часто застосовуються  грунтові та піскові  насоси.  Типи та конструкції цих насосів  розглянуті в параграфі 1.1.3.26.6. При використанні їх для розробки грунту ці насоси часто називають землесосами.

Для вакуумного водопониження при будівництві глибоких колекторів та котлованів широко використовуються гідроструминні насоси  (дивися параграф  1.1.7.3.).

При відкритому водовідливі із котлованів та траншей часто використовуються діафрагмові насоси з вільним виливом та напірні (дивися параграф 1.1.6.3.).

Для подачі вапняно-пісчаного та цементно-пісчаного розчинів від розчинних вузлів до будівельних майданчиків та до місця укладки застосовують спеціальні плунжерно-діафрагмові насоси.

Малюнок 72.

Схема плунжерно-діафрагмового насоса.

1 - бункер живлення; 2 - клапанна коробка; 3 - повітряний ковпак;     4 - напірний трубопровід;  5 - запобіжний   клапан;  6 - заливний   пристрій;  7 - циліндр; 8 - плунжер; 9 - резинова діафрагма;              10 - кривошипно-шатунний механізм.