Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 105

2.2. Компресори.

В системах водопостачання і каналізації найбільшого поширення дістали турбінні, ротаційні та поршневі компресори. Турбінні компресори за принципом дії нічим не відрізняються від розглянутих у попередньому параграфі турбоповітродувок. Вони тільки мають більшу кількість робочих колес (щоб створювати більший тиск) і мають спеціальну систему охолодження по якій циркулює вода.

2.2.1. Ротаційні компресори.

Головним робочим органом ротаційного компресора є ротор 1 в якому вільно ковзають пластини 2 (дивися малюнок 74).Ротор розміщено ексцентрично всередині циліндричного корпусу 3. Тому між внутрішньою поверхнею корпусу і зовнішньою поверхнею ступиці ротора виникає серповидний простір. При обертанні ротора пластини, які розміщені в пазах,

Малюнок 74.

Схема ротаційно-пластинчатого компресора.

1-ротор; 2-пластини; 3-корпус; 4 -усмоктуючий патрубок;

5-напірний патрубок; 6-контур охолодження.

під дією відцентрових сил ( а інколи і під дією пружин) щільно притискуються до стінок циліндра. При цьому серповидний простір між ротором і стінками циліндра розділяється на ряд окремих камер різного об’єму. По мірі обертання ротора об’єм кожної камери змінюється. За принципом дії це схоже з водокільцевим вакуумнасосом тільки з іншим способом створення камер перемінного об’єму.

Якщо ротор обертається за годинниковою стрілкою, то повітря з усмоктуючого патрубка 4 заповнює камери, які потім відокремлюються від всмотувального патрубка і поступово зменшуються в об’ємі. Внаслідок цього, повітря в камерах стискується, а потім, під цим підвищеним тиском воно поступає в напірний патрубок 5. Для охолодження циліндр компресора оточують водяним контуром 6 по якому циркулює вода.

Ротаційні компресори бувають одноступеневими (з одним ротором) і двохступеневими (з двома роторами, які насаджені на один вал). Одноступеневі компресори створюють тиск до 0,3 - 0,5 МПа  (3 - 5 атмосфер), а двохступеневі - до 1,5 МПа (до 15 атмосфер).