Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 69

До недоліків багатосекційних насосів, крім названих раніше, відносять наявність великих осьових зусиль, відносно низький К.К.Д. (0,6 - 0,75) і неможливість обточування робочих колес (це визвано наявністю спрямовуючих апаратів). До переваг - їх малі габарити при високих напорах.

Багатоступеневі насоси спірального типу марки ЦН конструктивно більш досконалі і мають більш високий К.К.Д., ніж секційні насоси. Вони мають горизонтальний (осьовий) роз’єм корпуса і робочі колеса, які розміщені попарно назустріч одне одному (дивися малюнок  36 б)

Малюнок 38.

Розріз чотирьохступеневого насоса типу ЦН.

1 - корпус; 2 - спіральний відвід; 3 - вхідний патрубок; 4 - підшипник; 5 - вал; 6 - сальник; 7 - канали  для  підведення  води  на  гідравлічне ущільнення; 8 - захисно - ущільнююче кільце; 9, 11, 13, 14 - робочі  колеса; 10 - перетічні  канали;  12 - кришка   насоса; 15 - підшипник;

16 - муфта; 17 - канали  для  охолодження  підшипників; 18 - канал  в корпусі  насоса  для перетікання води від другого (11) до третього колеса (14); 19 - вихідний патрубок.

На малюнку 38 зображена конструкція насоса марки ЦН, який має 4 робочих колеси. Кришка 12 знімається, як у насосів типу Д, і ротор насоса можна витягати. Вода від першого робочого колеса 9 по внутрішньому каналу 10 переходить на друге робоче колесо 11, з нього по каналу 18 - на третє робоче колесо 14, а потім, через інший внутрішній канал 10 - на четверте робоче колесо 13. Далі по спіральному каналу вода поступає в напірний патрубок 19. Підвід води до робочих колес спіральний, як у насосів з двобічним входом. Гідравлічне ущільнення (вода підводиться трубкою 7) улаштовується тільки у першого робочого колеса, щоб не допускати порушення вакууму. На вході в третє робоче колесо гідравлічне ущільнення не потрібне, тому що там уже створено значний тиск.

Урівноваження осьових зусиль, в основному, досягається взаємно протилежним розміщенням робочих колес, а залишкові та випадкові осьові зусилля сприймаються радіально-опорним підшипником 15. Вхідний і вихідний патрубки направлені в різні сторони (як у насосів типу Д) і розміщені в корпусі нижче валу, що полегшує монтаж та демонтаж насоса.