Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 96

Відношення витрати Qэ рідини, яку піднімають, до витрати Qp робочої рідини називають коефіцієнтом інжекції (або коефіцієнтом підмішування)  a = Qэ / Qp .

Відношення висоти підйому рідини Н  до робочого напору Н1 називають коефіцієнтом напору: b = Н / Н1 .

Коефіцієнт корисної дії струминного насоса дорівнює добутку коефіцієнтів інжекції і напору: h = a*b . У кращих конструкцій гідроструминних насосів К.К.Д. досягає  25 - 30%.

Гідроструминні насоси застосовуються для підйому води із свердловин, для водовідливу і водопониження при будівельних роботах, для підмішування гарячої води в системах опалення. На каналізаційних очисних спорудах ці насоси використовують для видалення мулу із пісколовок і для перемішування мулу в метантенках. Гідроструминні насоси можна також пристосувати для відкачки повітря із відцентрових насосів перед їх пуском.

Перевагами гідроструминних насосів є простота конструкції, відсутність рухомих деталей, надійність в роботі, невеликі габарити і мала вартість. До недоліків можна віднести  низький коефіцієнт корисної дії, і необхідність подачі до сопла відносно великої кількості робочої рідини під високим тиском.

1.7.4. Повітряні водопідіймачі (ерліфти).

Повітряні водопідіймачі (часто їх називають ерліфтами) відносяться до насосів-апаратів в яких енергія рідині передається безпосередньо від потоку стисненого повітря. Раніше ці водопідіймачі  широко використовувалися для підйому води із свердловин. Зараз для цього більше використовуються відцентрові свердловинні насоси. Сьогодні ерліфтами часто користуються для відкачки із свердловин води з піском після буріння свердловини перед установкою занурювальних відцентрових насосів (для прокачки свердловин) . Як головне насосне обладнання свердловини їх застосовують в тих випадках, коли із води слід видалити гази. Останнім часом ерліфти стали застосовувати для транспортування активного мулу на очисних спорудах каналізації.

В основу дії ерліфтів покладено закон сполучених посудин.В водопідйомну трубу 3 (малюнок 69) по трубі 4 через форсунку 2 подають стиснене повітря. Роздрібнене форсункою повітря змішується з водою і створює водоповітряну емульсію. Сполученими посудинами тут є заповнена водою свердловина і водопідйомна труба, яка заповнена емульсією. Оскільки густина емульсії менша за густину води, то її верхній рівень підніметься над рівнем води.