Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 54

У випадку роботи двох насосів на два водоводи робочою точкою буде точка  Б. При цьому витрата в системі буде  (Q1+2)а+б , а  напір - 1+2)а+б .

При роботі одного насоса на два водоводи робочою точкою буде точка В , а витрата і напір відповідно (Q1)а+б і  (Н1)а+б .

Якщо відключити один водовод  б  і працювати трьома насосами тільки на водовод  а , то робочою точкою буде точка  1. При роботі двох і одного насоса на водовод  а  робочими точками будуть, відповідно, точки  2  і  3.

Якщо відключити водовод  а  і працювати тільки на водовод б, то при роботі трьох, двох і одного насоса робочими точками будуть, відповідно, точки  4, 5 і 6. Усі параметри роботи системи в цих випадках визначаються робочими точками і на малюнку не показані, щоб не захаращувати креслення.

Якщо із роботи будуть виключатися тільки окремі ділянки водоводів, а не водоводи цілком (наприклад при наявності перемичок між водоводами), то сумарна характеристика водоводів у цих випадках буде займати проміжне положення між лініями  Sа+бQ2  SбQ2.

1.3.24.3. Нестійка робота насосів.

Нестійка робота можлива при використанні насосів із нестабільними (лабільними) характеристиками. Крива Q-H таких насосів має максимум у зоні невеликих подач. Розглянемо можливість виникнення нестійкої роботи такого насоса на прикладі подачі води в систему з водонапірною колоною (малюнок 25а).Спочатку при Нгеом<Н0 насос працює стабільно (наприклад в точці 1). Якщо при цьому витрата рідини, яку відбирає споживач із системи менше ніж подає  насос     (Qспожив <  Qнас  =  Q1), то рівень води в напірній колоні почне підвищуватися, а подача насоса зменшуватися. Підвищення рівня води триватиме поки він не досягне рівня 2-2. Якщо і надалі буде зберігатися умова Qспожив < Qнас = Q2 , то рівень води повинен був би продовжувати рости. Але це неможливо, тому що насос не в змозі створювати більший напір. Рівновага  порушується  і  система насос - мережа перехо-