Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 115


З М І С Т

Вступ....................................................................................3

1.   Насоси.............................................................................5

1.1 Класифікація насосів...........................................5

1.2 Головні параметри насосів.................................6

1.3 Відцентрові насоси....................  ........................8

            1.3.1.Схема будови та принцип дії...............8

            1.3.2.Класифікація відцентрових насосів...10

            1.3.3.Арматура та вимірювальні прилади,

                     якими обладнуються відцентрові

                     насоси................................................12

            1.3.4.Напір і тиск насоса за показаннями

                      приладів............................................14

            1.3.5.Визначення напору насоса при

                     проектуванні......................................18

            1.3.6.Рух рідини в робочому колесі

                     відцентрового насоса........................20

            1.3.7.Подача насоса....................................23

            1.3.8.Головне рівняння відцентрового

                     насоса.   Теоретичний напір.............24

            1.3.9.Вплив дійсного характеру руху

                     рідини в   робочому колесі на

                     теоретичний напір насоса.................27

            1.3.10.Профіль лопаток робочого колеса..29

1.3.11.Пристрої для відведення рідини від

          робочого колеса насоса....................32

1.3.12.Висота усмоктування насоса.......... 33

1.3.13.Кавітація в насосах...........................38

1.3.14.Потужність насоса. Коефіцієнт

           корисної дії.......................................40

1.3.15.Теоретичні   характеристики

           відцентрового насоса......................42

1.3.16.Робочі характеристики відцентрового

           насоса.  Випробування насосів.......45