Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 19

H = khгідрu2V2u/g ,

де: k -коефіцієнт,який ураховує вплив кількості лопаток;

    hгідр- гідравлічний коефіцієнт корисної дії насоса, який визначається дослідним шляхом. Для серійних насосів hгідр = 0,8 - 0,95.

Величина коефіцієнта k для насосів з одностороннім входом рідини в робоче колесо може бути визначена по одній із емпіричних формул:

формула Проскури  ;

формула Пфлейдерера .

В цих формулах: Z - кількість лопаток; b2 -робочий кут лопатки на виході із робочого колеса; r1 та r2 - відповідно вхідний та вихідний радіуси робочого колеса;                              j = (0,55 - 0,65) + 0,6sinb2 .

За обома формулами при  Z ®¥ ;  k ® 1 .

Точніше урахувати вплив кількості лопаток на напір насоса можна по методиці Стодола-Майзеля, або по теорії, розробленій С.С.Рудневим.

 Для приблизного визначення напору насоса при відомій швидкості u2 можна скористатися формулою:

Н = a  ,  де:

a - коефіцієнт напору. На підставі дослідних данних установлено, що при нормальному режимі роботи насоса величина коефіцієнта a знаходиться в інтервалі 0,4-0,55.

1.3.10. Профіль лопаток робочого колеса

Як витікає із головного рівняння відцентрового насоса, великий вплив на напір насоса мають параметри потоку при вході і виході із робочого колеса. Ці параметри, в свою чергу, залежать від профілю лопаток. Таким чином, профіль лопаток робочого колеса впливає на напір насоса.

Величина робочого кута лопатки на вході в колесо b1визначається в залежності від окільної швидкості u1 і абсолютної швидкості руху рідини при вході в робоче колесо v1 .