Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 86

При ході пор-шня вправо напірний клапан 2 закриваєть-ся, а усмоктувальний 7 відкривається, і в робочу камеру 1 засмоктується деякий об’єм рідини. При русі поршня вліво усмоктувальний клапан закривається, а напірний відкривається і рідина із робочої камери витісняється в напірний трубопровід. Таким чином, за один цикл (тобто за один поворот вала з кривошипним механізмом) вода в робочу камеру спочатку засмоктується, а потім із неї витісняється. В напірний трубопровід вода поступає тільки під час циклу нагнітання. З цієї причини подача таких насосів дуже нерівномірна.

Більш рівномірну подачу мають насоси двобічної дії. У цих насосів (малюнок 58) є дві робочі камери з обох боків робочого  циліндра.

Кожна камера обладнана усмоктувальним і напірним клапанами і приєднана до спільного усмоктувального і напірного трубопроводів. Завдяки цьому, усмоктування і нагнітання рідини відбувається одночасно. При русі поршня вправо відбувається засмоктування рідини в ліву робочу камеру і, одночасно, витіснення її в напірний трубопровід із правої робочої камери. При русі поршня вліво навпаки, рідина засмоктується в праву камеру і витісняється із лівої. Таким чином в напірний трубопровід вода поступає більш  рівномірно.

Малюнок 58.

Схема будови поршневого насоса двобічної дії.

1 - усмоктувальний трубопровід; 2 - усмоктувальні клапани; 3 - напірні клапани; 4 - напірний   трубопровід;     5 - поршень; 6 - циліндр;      7-шток.

З метою кращого вирівнювання подачі застосовують поршневі насоси з трьома циліндрами. Ці насоси складаються із трьох насосів однобічної дії, поєднаних спільним колінчатим валом. Кривошипи кожного із трьох насосів розміщені під кутом 120°  один відносно одного.

Головними деталями поршневих насосів є циліндри, поршні, клапани, кривошипно-шатунні механізми. Циліндри і поршні - це найвідповідальніші деталі. Вони повинні бути ретельно обробленими і підігнаними один до одного. На поршнях установлюються також ущільнюючі деталі у вигляді кілець або манжетів. Поверхні циліндрів і поршнів, а також ущільнюючі деталі дуже чутливі до зношування при наявності в рідині абразивних домішок. Тому поршневі насоси недоцільно застосовувати для забруднених рідин.