Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 77

Насоси типу ЭЦВ майже завжди багатоступеневі з робочими колесами відцен-трового або діагональ-ного типу. Для нор-мальної роботи цих насосів їх необхідно занурювати так, щоб при найменшому рівні води в свердловині забезпечувався необхідний підпір. Величина цього підпору, рахуючи від напірного патрубка насоса, для малих насосів повинна бути не менше 1 метра, а для крупних 2 - 6 метрів. Категорично забороняється робота насоса в незануреному положенні. Це викликано тим,  що  підшипники  насоса  і  весь електродвигун  охо-

лоджуються водою. Насоси обладнано зворотніми клапанами тарілчатого або кулькового типу.

Насоси типу ЭЦВ випускають у трьох конструктивних виконаннях: 1 - з робочими колесами закритого типу, які зафіксовано на валу. Осьові зусилля сприймаються опорним пристроєм в електродвигуні. 2 - з циліндричними обоймами із труб з дисками для фіксування спрямовуючих апаратів в осьовому напрямі і розділення між ступенями. 3 - з відлитими лопаточними спрямовуючими апаратами. Робочі колеса у них діагонального (напівосьового) типу. Осьові зусилля сприймаються опорним пристроєм електродвигуна.

Занурювальні електродвигуни, якими комплектуються насоси ЭЦВ, - асинхронні, з короткозамкненим ротором, водонаповнені. Обмотки цих двигунів виконані із мідної проволоки в міцній поліетиленовій ізоляції, яка може довго працювати в воді. Відповідальним елементом занурювальних двигунів є пристрій, який сприймає осьове навантаження від ваги ротора і осьове зусилля від насоса. Опорні підшипники виробляють, здебільшого, із текстоліту або лігнофолю. З метою запобігання швидкому зношуванню підшипника вода, яка поступає для змащування, проходить через спеціальний фільтр. Передбачені і інші засоби запобігання швидкому зношуванню підшипників

Головні переваги занурювальних насосів такі: відсутність довгого трансмісійного валу; можливість установки в викривлених свердловинах; простота монтажу і демонтажу насосної установки; можливість установки насоса безпосередньо в колодязі.