Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 73

Рідина, яку перекачує насос, засмоктується робочим колесом і подається в кільцеву щілину між електродвигуном і корпусом. Далі рідина потрапляє в напірний патрубок і нагнітається через резиновий рукав. Насоси типу ГНОМ здатні транспортувати рідину густиною до 1250 кг/м3 при вмісті твердих механічних домішок розміром до 5 мм не більше 10 % по масі. Стандартом передбачено випуск насосів типу ГНОМ з подачею до 400 м3/годину, але, на сьогодні, промисловість виробляє їх тільки до 100 м3/годину.

Занурювальні насоси можна установлювати безпосередньо в приймальних камерах, резервуарах стічних вод і т.п. без спеціальних приміщень насосних станцій.

За кордоном занурювальні насоси для стічних вод отримали широке розповсюдження. Наприклад, германська фірма «Флюгт» випускає великий ряд типорозмірів занурювальних насосів для стічних вод (з подачами до 4000 м3/годину). Застосування занурювальних насосів для транспортування стічних вод дозволяє суттєво зменшити розміри насосних станцій і, як наслідок, зменшити їх вартість.

1.3.26.6. Грунтові, піскові та шламові насоси.

Грунтові насоси  (землесоси) призначені для транспортування гравійних, пісчано-гравійних, шлакових, золошлакових  та інших абразивних гідросумішей. Вони випускаються з подачами до 8000 м3/годину.

Грунтові насоси випускаються однокорпусними типів ГрК і ГрАК (малюнок 42), або двохкорпусними типів ГрТ і ГрАТ (малюнок 43).

Малюнок 42.

Однокорпусний грунтовий насос.

1 - робоче колесо; 2 - передня половина корпусу;  3 - задня  половина  корпусу;4 - корундова футеровка.

У однокорпусних грунтових насосів деталі проточної частини футеровані абразивностійким матеріалом на органічній основі. У двохкорпусних насосів влаштовується внутрішній захисний корпус із стійкого проти зношування металу. Цей корпус можна заміняти.