Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 98

Ця формула отримана на основі аналізу роботи, яку компресор виконує при ізотермічному стисненні повітря.

Кількість повітря, яку слід подати для підйому води витратою Q  буде дорівнювати W = q Q.

Наведені формули дійсні для нормального атмосферного тиску і температури повітря 15°С. При інших значеннях температури і тиску повітря в них слід вводити поправки. Для України  поправочний коефіцієнт дорівнює 1,2 , тобто: Wкомпресора = 1,2 W.

Робочий тиск повітря, необхідний для роботи водопідіймача:

Рпов=0,1(Н-Нг+Shпов) кГс/см» 0,01(Н - Нг + Shпов) МПа.,

де: Shпов -сума втрат напору в трубах від компресора до форсунки.

Розміщення водопідйомної та повітряної труб може бути паралельним або центральним. При паралельному розміщенні повітряна труба проходить в свердловині рядом з водопідйомною, а при центральному - всередині водопідйомної.

Для видалення із повітря від компресора масла і парів води на повітряній лінії влаштовують повітряний резервуар - ресивер.

Переваги повітряних водопідіймачів у простоті конструкції, надійності в роботі, можливості підйому води з піском, можливості використання викривлених і невертикальних свердловин малого діаметру. Головний недолік - низький коефіцієнт корисної дії (20 - 25%).

1.7.5. Гідравлічні тарани.

Гідравлічний таран - це водопідіймач, який працює на принципі використання явища гідравлічного удару в трубах. Його схема зображена на малюнку 70.

В гідротарані вода піднімається за рахунок кінетичної енергії маси рідини в трубі живлення 1. Їх доцільно застосовувати в місцевості, де є відповідний топографічний рельєф (наприклад в гірській місцевості). Для роботи гідротарану необхідне джерело живлення 7 з напором Н1 не менше ніж 1-2 метри.

Перед початком роботи гідротарана засувка на трубі 1 закрита. Випускний клапан 2 під дією власної ваги (або ще і пружини) знаходиться у відкритому положенні і може випускати воду із труби 1 назовні, а напірний клапан 3 закритий. При відкриванні засувки вода із джерела 7 по трубі живлення 1 під напорм Н1 через клапан 2 почне витікати в атмосферу із зростаючою швидкістю. При підвищенні швидкості до деякої величини гідродинамічний тиск на клапан 2 знизу вверх зросте настільки, що пересилить вагу клапана ( або вагу клапана і силу пружини)  і  закриє його. При  цьому в трубі живлення  виникне