Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 97

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 74

1.      Граничний стан конструкції. Діаграма Прандтля. Розрахунки на міцність за граничним станом при розтяганні й стисканні (навести приклади).

2.      Що таке "концентратор" і "концентрація напружень"?

3.

4.

Визначте розміри перерізу, якщо відомо, що ,  МПа,  кНм,  кНм,  кН

Задано: l=2 м, Р=40 кН,  Мпа, матеріал – сталь Ст5.

Необхідно:  визначити номер двотавра.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.