Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 114

3.

4.

Задано: а=1 м, Р=10 кН, q=10 кН/м, М=10 кНм

Необхідно: побудувати епюри

Перевірте міцність перерізу, якщо  МПа,  кНм,  кНм,  м,  м,  кН

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)