Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 50

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 37

1.      Вивести канонічне рівняння методу сил для розкриття статичної невизначності плоскої рами.

2.      Викласти умови застосування формули Ейлера для визначення критичної сили.

3.

4.

Задано: Р=10 кН, q=10 кН/м, а=2 м.

Необхідно: побудувати епюри .

Задано:  м, , а=2 м,  см2,  МПа, n=2.

Необхідно: знайти допустиме значення зовнішнього навантаження , виходячи з розрахунку на тримальну здатність.