Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 68

 

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 51

1.      Викласти методику розкриття статичної невизначеності плоских рам методом сил, розглянути приклад.

2.      Умови виникнення в перерізі деформацій "косий згин" та "позацентровий розтяг".

3.

4.

Задано: а=1 м, Р=10 кН,  кН/м.

Необхідно: побудувати  (для розкриття статичної невизначності використовувати теорему 3-х моментів).

Перевірте міцність перерізу (двотавр №18), якщо відомо, що  кНм,  кНм,  кН,  МПа.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.