Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 82

3.

4.

Знайдіть положення нейтральної лінії перерізу (двотавр №18), якщо  кНм,  кН

Задано:а=2 м,M=30 кНм, Р=20 кН, q=4 кН/м, І№18

Необхідно: побудувати епюри

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”