Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 41

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 30

1.      Поняття стійкості форми рівноваги поздовжньо стиснутого стержня. Вивести формулу Ейлера для визначення критичної сили.

2.      Теоретичний і ефективний коефіцієнти концентрації напружень.

3.

4.

Задано: а=1.5 м, q=2 кН/м, М=6 кНм .

Необхідно: побудувати епюри

Задано: а=2 м, , переріз – прямокутник, (, ),

Необхідно:  визначити навантаження q, яке приводить до появи зазначеного кута повороту перерізу А.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.