Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 107

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 82

1.      Розрахунки на стійкість за допомогою коефіцієнтів зменшення основного допустимого напруження стискання. Умова стійкості та задачі, які розв'язують з її використанням.

2.      Методика розрахунків на міцність багато прольотних балок за граничним станом (розглянути на прикладі).

3.

4.

Задано: а=3 м, q=20 кН/м, Р=10 кН, М=20 кНм, Р=20 кН.

Необхідно: побудувати епюри .

Визначте розміри перерізу, якщо відомо, що ,  МПа,  кНм,  кНм

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.