Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 67

3.

4.

Задано: а=2 м,  кН/м, М=10 кНм,  МПа.

Необхідно: визначити діаметр круглого перерізу на 4-й дільниці.

Задано:  см,  Н, а=1 м,  МПа.

Необхідно: перевірити міцність балки.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)