Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 100

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 77

1.      Вивести формулу Лапласа для визначення напружень в осесиметричній тонкостінній оболонці.

2.      Номінальні та місцеві напруження. Теоретичний коефіцієнт концентрації напружень.

3.

4.

Задано: l=4 м, [ №24, матеріал – сталь 45.

Необхідно: знайти оптимальне з точки зору рівностійкості стержня в усіх напрямах значення а та величину

Визначте розміри перерізу, якщо відомо, що ,  МПа,  кНм,  кНм,  кН