Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 15

3.

4.

B_11

Problem 178

Задано: h=1 м,D=1 м, ,

Необхідно: визначити залежність напружень в циліндричній частині оболонки від глибини та знайти небезпечний переріз.

Задано: а=2 м, q=14 кН/м, М=20 кНм.

Необхідно:  побудувати епюри  та .

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________