Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 19

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 14

1.      Графік залежності критичних напружень від гнучкості. Формула Ф.С. Ясинського для визначення критичних напружень, умови її застосування.

2.      Яким чином можна довести, що симетричний цикл є найнебезпечнішим з точки зору втомленості.

3.

4.

Problem 137

Problem 138

Задано: а=1 м,q=20 кН/м, M=10 кН/м І№18,

Необхідно: знайти вертикальне переміщення перерізу D методом Мора.

Задано: l=3 м, переріз стояка – два нерівнобокі кутники №14/9 (1),  матеріал – сталь Ст3.

Необхідно:  знайти