Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 108

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 83

1.      Пластичний шарнір у поперечному перерізі балки і процес його утворення.

2.      Умови застосування формули Ейлера для визначення критичної сили.

3.

4.

Визначте розміри перерізу, якщо відомо, що ,  МПа,  кНм,  кНм

Задано: R=0,5 м, P=30 МПа, ,h=0,5 м, h1=0,1 м, .

Необхідно:  знайти напруження в конічній частині резервуару (переріз А-А).