Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 27

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 20

1.      Розрахунки на міцність за граничним станом при крученні.

2.      За яких умов можна використовувати принцип суперпозиції?

3.

4.

Problem 196

B_20

Задано: а=1 м, q=2 кН/м, Р=3 кН, EI=const.

Необхідно: побудувати епюри

Задано:R=0.2 м,  

Необхідно:  визначити допустиме значення тиску [P].