Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 48

3.

4.

Задано: IN16, q=10 кН/м, Р=10 кН,

l=2 м,  МПа,  (в площині YOZ).

Необхідно: перевірити міцність балки.

Задано: Р=10 кН, q=20 кН/м, а=1 м.

Необхідно: побудувати епюри  (використати для розкриття статичної невизначності рівняння 3-х моментів).

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)