Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 72

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 54

1.      Розрахунки на стійкість за допомогою коефіцієнтів зменшення основного допустимого напруження на стискання. Умова стійкості та задачі, які розв'язують з її використанням (сформулювати в загальному вигляді та на прикладах).

2.      Методика розрахунків на міцність багатопрольотних балок за граничним станом (розглянути на прикладі).

3.

4.

Задано: а=1 м, Р=20 кН, EI=const.

Необхідно: знайти кут повороту перерізу В.

Знайдіть положення нейтральної лінії перерізу (двотавр №16), якщо  кНм,  кН, та перевірити його міцність, якщо  МПа.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.