Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 6

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 5

1.      Метод сил. Вивести канонічні рівняння методу сил.

2.      Умови застосування формули Ф.С. Ясинського для визначення критичної сили.

3.

4.

B_5

Problem 124

Задано: a=3 м,q=30 кН/м ,M=10 кНм,

Необхідно: використовуючи метод сил, побудувати епюри , підібрати діаметр круглого перерізу балки.

Задано: a=1 м,, , , , , 18ХН3А, грубе полірування.

Необхідно: знайти коефіцієнт запасу утомленості в перерізі з концентратором напружень.