Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 23

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 17

1.      Вивести формулу Лапласа для діючих напружень у тонкостінній оболонці.

2.      Основні характеристики циклу навантаження.

3.

4.

Problem 184

Problem 139

Задано: а=1 м, h=2 м, q=30 кН/м, М=20 кНм.

Необхідно: побудувати епюри

Задано: l=2 м, Р=180 кН,  матеріал – сталь Ст3.

Необхідно:  підібрати переріз кутникового рівнобокого профілю.