Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 38

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 28

1.      Пластичний шарнір у поперечному перерізі балки при гнутті і процес його утворення.

2.      Умови застосування формули Ейлера для визначення критичної сили.

3.

4.

Задано:  l=2 м,n=2.

Необхідно: визначити граничне та допустиме значення навантаження , виходячи із розрахунку на тримальну здатність.

Задано: R=0,5 м, P=30 МПа, ,h=0,5 м, h1=0,1 м, .

Необхідно: знайти діючі напруження в конічній частині резервуару (переріз А-А).