Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 76

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 57

1.      Довести теорему про взаємність робіт.

2.      Як будується схематизована діаграма втомленості?

3.

4.

Задано: a=1 м,   P=10кН,   q=30 кН/м.

Необхідно: побудувати епюри .

Перевірте міцність перерізу (двутавр №18), якщо відомо, що  кНм,  кНм,  кН,  МПа

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.