Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 84

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 64

1.      Вивести формулу для визначення запасу витривалості при простих видах деформації (гнуття або кручення).

2.      Яким чином ураховується дія зосереджених моментів, які прикладені на опорах, в рівнянні трьох моментів.

3.

4.

Знайдіть діаметр перерізу з умови його міцності, якщо відомо, що  кНм,  кНм,  кНм,  МПа,  кН

Задано:l=1 м, q=10 кН/м, Р=10 кН.

Необхідно:  побудувати епюри , використавши для розкриття статичної невизначності рівняння 3-х моментів.