Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 55

3.

4.

Задано: а=2 м, с=3 м, Р=10 кН, М=40 кНм,  Па, переріз – прямокутник (b=4 см, h= 8 см).

Необхідно: визначити кут повороту в перерізі С.

Задано:  кН,  кН, а=1 м,  см, ,  см, сталь 50ХН, шліфування.

Необхідно: визначити  в місці канавки.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.