Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 44

3.

4.

Задано: а=1 м, Р=10 кН, q=10 кН/м.

Необхідно: побудувати епюри

Задано: m=10 кНм/м, Р=10 кН, , а=2 м.

Необхідно: знайти діаметр перерізу другої дільниці.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”