Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 75

3.

4.

Задано: a=1 м,   h=2 м,   M=20 кНм.

Необхідно: знайти кут повороту в точці D в статично невизначній рамі.

Перевірте міцність перерізу (двутавр №18), якщо відомо, що  кНм,  кНм,  МПа

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

 

Національний аерокосмічний університет