Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 35

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 26

1.      Розрахунок на міцність при ударних навантаженнях. Вивести формулу для визначення коефіцієнта динамічності.

2.      Як створюються основна та еквівалентна системи при розрахунках статично невизначених конструкцій методом сил?

3.

4.

Задано: а=2 м, q=30 кН/м, М=10 кНм, Р=10 кН, EІ=const.

Необхідно: знайти вертикальне переміщення перерізу А.

Задано: Н=1 м,, ,

Необхідно:  побудувати епюру розподілу широтних напружень  по висоті оболонки.