Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 102

3.

4.

Задано: а=1 м, q=6 кН/м, Р=8 кН, переріз круглий, d=0.1 м, .

Необхідно: горизонтальне переміщення перерізу С.

Визначте розміри перерізу, якщо відомо, що ,  МПа,  кНм,  кНм

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)