Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 77

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

 

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 58

1.      Вивести формулу Мора для визначення узагальнених переміщень.

2.      Явище втомленості матеріалів та вигляд зламу деталі від втомленості.

3.

4.

Задано: a=2 м, q=4 кН/м, P=10кН.

Необхідно: побудувати епюри .

Знайдіть положення нейтральної лінії перерізу (двутавр №16), якщо  кНм,  кН, та перевірте його міцність.