Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 69

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 52

1.      Третя теорія міцності: визначення та умова міцності для головних площадок та площадок довільної орієнтації.

2.      Косий згин: умови виникнення та методика визначення небезпечних точок перерізу. Умова міцності (на прикладі).

3.

4.

Задано: l=2 м, P=20 кН,  МПа.

Необхідно: знайти діаметр стояка d.

Перевірте міцність перерізу (двотавр №18), якщо відомо, що  кНм,  кНм,  кН,  МПа