Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 92

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 70

1.      Методики розрахунків стержня на стійкість. Умови стійкості. Оптимальна форма перерізів стиснутих стержнів та методи її визначення.

2.      Шляхи підвищення опору втомленості.

3.

4.

Задано: а=4 м, b=2 м, q=1кН/м, М=20 кНм, Р=10 кН.

Необхідно: побудувати епюри

Знайдіть положення небезпечної точки перерізу та перевірте його міцність, якщо  кНм,  кНм,  кНм,  МПа

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.