Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 88

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 67

1.      Стійка та нестійка пружна рівновага стержня при осьовому стисканні. Вивести формулу Ейлера для визначення критичної сили.

2.      Межа витривалості і методи її визначення.

3.

4.

Задано: l=2 м, h=2b, P=15 кН,  матеріал стояка – сосна.

Необхідно: перевірити стійкість стояка.

Задано: а=1 м, q=2кН/м, Р=20 кН, М=20 кНм.  

Необхідно:  підібрати діаметр круглого перерізу і визначити вертикальне переміщення точки А.