Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 58

3.

4.

Задано: Р=10 кН,  кН, а=2 м,  МПа, переріз – квадрат ( см).

Необхідно: перевірити міцність 4-ї ланки.

Задано: q=10 кН/м,  кНм,  кНм, а=2 м.

Необхідно: побудувати епюру .

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)