Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 8

3.

4.

B_6

B_6

Задано: a=1 м, q=30 кН/м , M=10 кНм, EI = const

Необхідно: знайти горизонтальне переміщення перерізу В.

Задано: ,t/r=1, r/d=0,1, , , сталь 30ХН, грубе полірування.

Необхідно: знайти коефіцієнт запасу утомленості в перерізі з концентратором напружень.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________