Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 30

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 22

1.      Вивести формулу Лапласа для визначення напружень в осесиметричній тонкостінній оболонці.

2.      Номінальні та місцеві напруження. Теоретичний коефіцієнт концентрації напружень.

3.

4.

Задано: l=2 м, [ №20, матеріал – сталь 45.

Необхідно: знайти оптимальне з точки зору рівностійкості стержня в усіх напрямах значення а та величину

Задано: a=0.4 м, q=10 кН/м,   

Необхідно:  визначити вертикальне переміщення точки К.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.