Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 59

 

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 44

1.      Викласти методику розрахунку на стійкість через критичну силу. Умова стійкості.

2.      Що таке коефіцієнт асиметрії циклу навантаження?

3.

4.

Задано: а=1 м,  кНм,  кНм,  см,  см, , матеріал – сталь 18ХН, полірування.

Необхідно: визначити  в перерізі з концентратором напружень.

Задано: q=20 кН/м, l=6 м, Р=10 кН, , а=10 см.

Необхідно: знайти небезпечний переріз та побудувати епюру розподілу напружень в ньому. Графічно знайти положення нейтральної осі.