Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 65

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 49

1.      Поняття про стійкість рівноваги поздовжньо стиснутого стержня. Вивести формулу Ейлера для визначення критичної сили та вказати межі її застосування.

2.      Визначити величину граничного внутрішнього крутного моменту в пластичному шарнірі.

3.

4.

Задано: q=10 кН/м, a=3 м, переріз – прямокутник (h=10 см, b=5 см),  МПа.

Необхідно: перевірити міцність 4-ї ланки бруса.

Задано:  см,  см,  м,  кН/м,  кН,  м,  МПа, .

Необхідно: перевірити конструкцію на тримальну здатність.