Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 73

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 55

1.      Вивести формулу Лапласа для діючих напружень у тонкостінній оболонці.

2.      Основні характеристики циклу навантаження.

3.

4.

Задано: а=1 м,  м, Р=10 кН, М=40 кНм.

Необхідно: побудувати епюри , , .

Задано: а=1 м, b=2 м, Q=10 кН, h=0,02 м, d=5 см.

Необхідно: знайти .