Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 12

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 9

1.      Вивести формулу для визначення запасу витривалості при простих видах деформації (гнуття або кручення).

2.      Яким чином ураховується дія зосереджених моментів, які прикладені на опорах, в рівнянні трьох моментів.

3.

4.

Problem 176

Problem 130

Задано: a=1 м,   

Необхідно: знайти вертикальне переміщення точки О.

Задано:l=1 м, q=10 кН/м, Р=10 кН.

Необхідно:  побудувати епюри , використавши для розкриття статичної невизначності рівняння 3-х моментів.