Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 11

3.

4.

Problem 175

B_8

Задано: a=1 м,q=2 кН/м ,Р=8кН,

Необхідно: побудувати епюри

Задано:l=2 м,

Необхідно:  визначити граничне значення розподіленого навантаження, виходячи із розрахунку на тривкість.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________